Høringssvar fra Bente Antun

Dato: 18.08.2020

Eg vil på ingen måte akseptere klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19, eller andre infeksjonar som måtte dukke opp.

Eg ber meg fri for tvangsvaksinering på meg, mine born, barneborn, oldeborn og framtidige slekter!

Me lever i eit fritt land, me er frie individ, og dette skal me fortsetje med!

Eg forvente at regjeringa, de som er våre tillitsvalgte, lyttar til folket no!

Ingen av oss er lab-rotter! Og covid-19 er eit vanlig virus som de har farliggjort via media i snart eit halvt år, og no er det NOK! Ingen GMO-vaksiner!