Høringssvar fra Eva Johansen Høland

Dato: 02.08.2020

Dette er vanvittig !! Det norske folk vil ikke dette,å opptre som forsøksindivider. Uhørt