Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 281563

Dato: 03.08.2020

  1. Skal ikke påtvinges vaksinering.