Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 937455

Dato: 11.08.2020

nei til vaksinen