Høringssvar fra Solfrid Margit Sekse

Dato: 10.08.2020

Jeg er sterkt imot en slik forskrift.