Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131239

Dato: 18.08.2020

Jeg er fullstendig imot denne vaksinen og at jeg er imot den skal tvinges på det norske folk.