Høringssvar fra Aslaug Lia Pettersen

Dato: 16.08.2020

Jeg stemmer nei til å teste GMO medisin/legemidler og forebyggende (vaksiner) på Norges befolkning eller utvalg/grupper av befolkningen. Det bør i alle fall være helt valgfritt og det må gis god informasjon om hva testingen innebærer mht rettigheter ved skader, hvordan middelet virker på kroppen og hvilke bivirkninger som kan oppstå på kort og lang sikt. Testing må ikke påvirke fremtidige generasjoner negativt. Jeg ville stemt nei til endringer i genteknologiloven i høringen som hadde frist 05.08.20, men visste ikke om høringen tidsnok. Jeg synes det var veldig lite informasjon og om høringene, og jeg tror det var mange som ikke fikk dette med seg. Det burde vært på nyhetene i de store mediene, og debatt for og imot. Jeg stemmer nei grunnet føre-var-prinsippet og at det er usikkerhet om virkninger på helse og miljø, mennesker og dyr ved genmodifisering, samt det etiske prinsippet i dette. Vi har et medfødt immunforsvar som påvirkes av våre livsstils-valg og miljø. Det bør vi i stedet holdet fokus på. Slik jeg forstår det aner vi ikke konsekvensene av genmodifisering på lang sikt for oss selv og kommende generasjoner.