Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 312713

Dato: 03.08.2020

Det skal ikke tillates gmo legemidler i Norge!