Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 431864

Dato: 03.08.2020

Uenig om gmo vakcine