Høringssvar fra May Katrin Pedersen

Dato: 04.08.2020

RNA-vaksiner inneholder SYNTETISKE gen som kan endre mottakers genetiske sammensetning permanent og på ukjente måter.

NEI TAKK !!! Dette må stoppes