Høringssvar fra Silje Andreassen

Dato: 04.08.2020

Nei! Dette vet vi ikke senvirkningene av. Hvorfor skal den norske befolkning være prøvedyr?