Høringssvar fra Pia Gjølstad

Dato: 16.08.2020

Dette er ikke noe som kan haste gjøres. Her trenger vi å være sikre på at alt er trygt og fravike fra bio loven, er ikke noe som gjøres uten at vi alle kan føle oss godt ivaretatt, det er uhørt at vi blir å prøve ut gmo uten gode tester. Nei til dette forslaget.

Mvh Pia Gjølstad