Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 444244

Dato: 05.08.2020

Jeg er IMOT klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19