Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 272212

Dato: 03.08.2020

Norge har i dag forbud mot GMO-mat fordi vi ikke vet nok om skadeeffekter og langtidseffekter. Å tillate GMO-legemidler, eller "vaksiner" som endrer et menneskes DNA, slik Moderna og andre vaksineutviklere jobber med, er langt mer risikabelt enn GMO-mat og bør ikke tillates. Vi vet alt for lite om skadeeffektene, metodene Moderna jobber med har ALDRI blitt utprøvd på mennesker før og hastverket som preger prosessen er høyst urovekkende.

Mange internasjonale leger og medisinske eksperter går ut med sterke advarsler mot dette og kaller det uansvarlig og i strid med det de kjenner av medisinsk praksis for å ivareta sikkerhet. I tillegg vet vi at vaksiner som utvikles i USA i hvert fall (og det gjør jo mange) IKKE er underlagt samme grad av krav til testing som ordinære medisiner og selskapene som utvikler dem er fristilt fra ethvert ansvar for skade som følge av vaksinene. Vaksineprodusenter tapte nylig en viktig rettssak i USA der det ble fastslått at de IKKE kan dokumentere at vaksinene de utvikler er trygge (og her snakker vi om tradisjonelle vaksiner uten GMO). Og nå skal det tas til nye høyder som ingen har erfaring med? Det er stor grunn til å være bekymret for sikkerheten og skulle det feks bli tvunget vaksinering av slike vaksiner i Norge er det mange som vil føle seg tvunget til å emigrere.

Lovendringer skal gjøres på demokratiske prinsipper og demokrati er basert på at FOLKET informeres og spørres slik at deres vilje kan gjenspeiles i avgjørelsen. Det er derfor svært uheldig og kanskje til og med betenkelig at ikke våre aviser og nyhetskanaler har debattert temaet nøye i forkant, og at høringen sendes ut med kort frist rett før fellesferien. Man skulle nesten tro det var et ønske om å endre lovverket uten at vi, folket, fikk det

Bill Gates fremstår som verdens fremste ekspert på temaet, men han har INGEN medisinsk utdannelse. Samtidig sensureres og straffes medisinske eksperter og leger om de snakker ut om risikofaktorer ved det Bill Gates og WHO foreslår, eller effektive og ikke-invaderende alternative former for behandling som gjør at risikofylte vaksiner blir irrelevante. I følge et stort antall leger (som har greid å få sin melding ut til tross for ekstrem sensur) er det INGEN grunn til å stenge ned samfunnet eller søke eksperimentell behandling som feks vaksiner, og spesielt ikke GMO-vaksiner. De behandler allerede store antall covid pasienter med eksisterende velutprøvde preparater, med bortimot ingen dødsfall. Det finnes med andre ord gode enkle løsninger, men disse forsøkes å undertrykkes slik at folket opplever desperasjon, lover kan endres og en svært risikabel vaksinebusiness kan sikre seg et stort marked. Det er ALL grunn til skepsis her!

Link til video av leger som holder pressekonferanse om enkle, effektive løsninger for covid (videoen sensureres over alt, men noen få plattformer er heldigvis fortsatt for ytringsfrihet): https://banned.video/watch?id=5f1fc7a468370e02f29f34cf

I tillegg må det nevnes at antallet covid-dødsfall i Norge er ca en tredjedel av antallet mennesker som dør hvert eneste år (i gjennomsnitt) av helt vanlig influensa. I Sverige der skoler mm har vært åpne har tallet vært høyere, men det er likevel en svært lav dødelighetsgrad og ingen grunn til ekstreme tiltak som det vi har sett. Livet kommer ikke uten risiko og faren ved de nye typene vaksiner, samt PRESSET FOR Å GJØRE DEM TVUNGEN, er en langt større risiko enn covid. Vi bør derfor si nei til lovendring av samme grunn som vi heldigvis fortsatt sier nei til GMO-mat, simpelten fordi vi vet så alt for lite og det er statens fremste formål å beskytte befolkningen.

GMO-vaksiner må ses på som eksperimentell medisinsk behandling ettersom det ikke kan dokumenteres at det er trygt, og den type behandling ble forbudt etter andre verdenskrig pga Hitlers groteske eksperimenter. Nurenbergloven ble opprettet for å beskytte menneskeheten mot denne type eksperimentering og vi risikerer nå å tillate en ny form for samme uetiske eksperimentering på store deler av befolkningen dersom lovendringen finner sted. Min kropp, mitt valg heter det og åpnes det opp litt vokser det seg raskt til press og krav.. og i praksis tvang.

Vil til sist minne om WHO's rapport A WORLD AT RISK der det klart og tydelig fremgår at WHO og de 194 land som har signert skal delta i to årlige øvelser der minst en av øvelsene vil innebære at det slippes ut en dødelig luftveisinfeksjon MED VILJE for å sikre at nasjonene er "godt forberedt". Covid KAN godt være en av disse øvelsene og det ville i så fall være hårreisende om vi skal endre vårt lovverk, som beskytter folket, på grunn av en planlagt øvelse og strategi. Les A WORLD AT RISK før det konkluderes med noe. Det er stor fare for at vi blir manipulert inn i dette med frykt og hastverk som basis.

Loven bør derfor ikke endres og de som ønsker GMO-vaksiner eller lignende kan heller reise ut av landet og få den støtte de ellers ville fått til tilsvarende behandling i Norge.