Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125240

Dato: 17.08.2020

Gmo de skadelig, og denne vaksinen må være frivillig!