Høringssvar fra Henriette Brustad

Dato: 05.08.2020

Hei, dette er hinsides all fornuft, og hvis jeg har forstått denne lovendringen riktig åpner dette både for eksperimentell behandling og tvang. Jeg er ikke anti vaksiner, men bytter lett "side" om

hemmelighold og sosialt press fortsetter.

Opplys folket. Nå begynner fler og fler å stille spørsmål og bli kritiske til norske politikeres avgjørelser!

Nei takk!
Noen andre kan være prøvekaniner.

Henriette Brustad

Kampeveien 54

1350 Lommedalen.