Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 286420

Dato: 04.08.2020

Jeg sier nei til dette høringsbrevet.