Høringssvar fra Rune Hauglund

Dato: 10.08.2020

Hastevedtak med uante konsekvenser og det godtek vi ikkje!