Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 963288

Dato: 11.08.2020

Undertegnede Vidar Skilnand er fullstendig imot tvungen vaksinering og utprøving av GMO-Legemidler til behandling og forebygging av covid-19 .