Høringssvar fra Ann-Sophi Gaare-Dahle

Dato: 03.08.2020

Jeg er imot all forskning av denne typen, så NEI; NEI; NEI!

Ann-Sophi Gaare-Dahle