Høringssvar fra Sølvi Raknem

Dato: 04.08.2020

Jeg er helt og fullstendig i mot genforskning av egen befolkning!

NEI til genforskning av egen befolkning !!!