Høringssvar fra Steinar Larsen

Dato: 01.08.2020

GMO legemidler for forebyggelse ac Covid-19 eller andre sykdommer er jeg sterkt imot