Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118630

Dato: 16.08.2020

Er ikke for dette forslaget. Nei!!!!