Høringssvar fra Anne Jorunn Løkken

Dato: 09.08.2020

Jeg er i mot dette forslaget.
jeg sier nei til eksperiment av genteknologi på mennesker.