Høringssvar fra Svein Hauge

Dato: 17.08.2020

Jeg vil med dette på det sterkeste ta avstand fra hurtiginnføring av bruk av ikke-godkjente GMO-legemidler. At den såkalte "Koronakrisen" benyttes for å hasteinføre bruk av uprøvde legemidler kan ikke sees som annet enn en drastisk inngripen i vern av enkeltindividet. Om slike lover skal vedtas må det være etter grundig og uavhengige faglige vurderinger og slett ikke som en hastesak i ferietiden. At det er EU som står bak gjør det enda enklere å utsette denne saken. Vi, folket, har TO ganger stemt NEI til EU og dette forslaget viser jo med all tydelighet at politikerene overstyrer folkeviljen.