Høringssvar fra Heidi Gabrielsen

Dato: 16.08.2020

Er HELT imot klinisk utprøving.