Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 323599

Dato: 03.08.2020

Kjære medmenneske.

Dette er jeg sterkt imot. Legemiddelverket er ikke lenger for det som er helsens beste. Det er pengene som rår. Jeg og mine kjære vil ikke være forsøkskaniner for genteknologi. Vi har alle et immunforsvar som drukner i fryktkampanjen til mediene. Håper at korrupsjonen ikke sitter så dypt hos våre "folkevalgte", så vi får rustet oss på en sunn måte.

Vennlig hilsen bekymret nordmann.