Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 877175

Dato: 10.08.2020

Jeg er imot utprøving og utlevering av GMO-legemidler. Vi har altfor lite kunnskap om hva vi gjør med menneskekroppen ved å tilføre noe som har med GMO å gjøre. Det er en farlig vei vi er inne på når mennesker tukler med naturen. INGEN har full oversikt over konsekvenser over tid.