Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 122858

Dato: 17.08.2020

Stemmer nei til dette forslaget!