Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102816

Dato: 15.08.2020

INGEN PÅBUD AV VAKSINE!