Høringssvar fra Stig Braathen

Dato: 05.08.2020

GMO-legemidler må ikke tillates gjennom hastevedtak på grunn av en enkeltstående tilfelle av sykdom. Når vi har hatt lange prosseser og til dels stor motstand mot GMO i andre sammenhenger vil dette være et overilet inngrep uten sidestykke. Når det gjelder Covid-19 er det mistenkelig mange tiltak som er selvmotsigende og usikkerheten rundt er lite egnet for å eksperimentere med lite utprøvde medisiner. Når sannheten om pandemien kommer for dagen håper jeg at alle våre politikere vil kunne stå med rak rygg og stå inne for de vedtak de har stemt for eller imot. Å tillate eksperimentell behandling med kontroversielle medikamenter vil ikke være tilrådelig.

Med vennlig hilsen
Stig Braathen