Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 930370

Dato: 11.08.2020

Dette er jeg svært i mot. Er ikke testet godt nok, og vi vet for lite om konsekvensene!