Høringssvar fra Liv og Helhet AS

Dato: 09.08.2020

Er sterkt imot dette!