Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 262317

Dato: 04.08.2020

Jeg er i mot en forskrift om utprøving og utlevering av GMO for behanling for Corvid - 19 Jeg setter ikke mitt liv og helse på spill for dette .