Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 328293

Dato: 04.08.2020

Jeg er sterkt imot å bruke vaksiner med GMO- vi vet ikke ettervirkningene av dette. Å underlegge seg det maktimperiet som Bill G representerer er et overgrep mot mennesker. Vi har medisiner som fungerer for Covid19. WHO og legemiddelindustrien ønsker dette for å tjene mer penger.