Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 523310

Dato: 09.08.2020

Klart svar NEI NEI NEI