Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 774215

Dato: 10.08.2020

Dette er jeg imot!