Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 129348

Dato: 18.08.2020

Emot klinisk utprøvning av GMO legemiddel