Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 13.08.2020

Klart nei til å eksperimentere med covid 19-vaksine på folk.