Høringssvar fra Anne Grete Brørvik

Dato: 12.08.2020

Det er ikkje ønskjeleg å bli tvinga til å bruke nye vaksiner, som kan føre til ulike reaksjonar i etterkant for folk med kroniske sjukdomar.