Høringssvar fra Vegar Bakke Larsen

Dato: 16.08.2020

Høringsforslaget befatter seg med regjerings ønske om å kinn behandle befolkningen med eksperimentelle, ikke godkjente genmodifiserte organismer i form av profylaktiske GMO- vaksiner. Det finnes ingen tidligere forsøk, heller ingen erfaring, med slike vaksiner på mennesker i forkant av Covid- 19- situasjonen. Det er en selvfølgelig unødvendighet og stille uskyldige og feilinformerte mennesker som forsøk på et geneksperiment. Her bør dere endelig vokne, for det er svært dramatisk det som holder på å skje.

Det har vært et anseelig mengde med løgn og propaganda i media rundt Covid-19, hvorpå informasjonen om at Corona viruset er det alminnelige forkjørlelses viruset har uteblitt og skapt et hysteri og et feil bilde av sykommen. Dødstallene overstiger ikke alminnelig influensa, og folket som er i faresonen for å dø av C-19, er nesten ubetinget i fare fra før med tanke på andre degenerative sykdommer. Mangelen på rettmessige nyheter i dagens nyhetsbilde, hvorpå selv facebook og youtube fjerner informasjon, gjør at folk flest ikke henter kunnskap fra førstehånds viten. Dette er meget farlig i en politisk situasjon, da de fleste politikkere heller ikke henter informasjon fra førstehånds kunnskap og viten.

KOnsekvensen av at alle følger noen andre enn sitt eget bedre vett er et fatalidioti av en annen verden. Og NÅ må dere vokne.

For linker og videre informasjon anbefaler jeg Steigan.no sin liste over aktuelle linker her. https://steigan.no/2020/08/siste-sjanse-til-a-stanse-eksperimentelle-gmo-vaksiner/?fbclid=IwAR0czZX3KtvsBKrUG5hnrV1APsdk1yoq71JUasnx7HQXragst6D7JsPRePY

Bekymret hilsen

Vegar Bakke Larsen.