Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 177215

Dato: 04.08.2020

Vær så snill å ikke behandle mennesker som dyr med tvang.. jeg er i mot tvangsvaksinering!