Høringssvar fra Otto Inge Olsen

Dato: 04.08.2020

Dette må aldri bli godtatt da det er manipulering med livets byggestener som ikke skal røres ved. De er bygd opp over tid og tilpasset seg seg til de omgivelser vi lever i. Ved manipulering slipper vi løs krefter vi ikke kan kontrollere. Viser også til regjeringens forslag om hemmelighold av covid rapporten i 100 år. Det forteller med all tydelighet at det som nå foregår ikke tåler dagens lys.

Med vennlig hilsen

Otto Inge Olsen