Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 464172

Dato: 05.08.2020

Dette må aldri skje! Jeg er totalt i mot at mennesker, og spesiellt små menneskebarn som ennå ikke er fullt utviklet skal brukes i eksperimenter som reine lab-rotter.

Det er rene galskapen og jeg kan ikke forstå at mennesker ved sine fulle fem i det hele tatt kan tenke på å godkjenne noe sånt som dette. Da er det IKKE menneskets ve og vel som prioriteres her i landet.

"RNA-vaksiner inneholder SYNTETISKE gen som kan endre mottakers genetiske sammensetning permanent og på ukjente måter. RNA-vaksiner kan også utløse autoimmune reaksjoner, dvs. at kroppen angriper seg selv".

Vi har ingen garantier for hvordan et sånt eksperiment vil ende.

Stem NEI!