Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 425307

Dato: 05.08.2020

Jeg er strekt i mot dette.