Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 720452

Dato: 09.08.2020

Jeg sier NEI til gjennomføring av klinisk utprøving med og utlevering av humane legemidler, som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av coronavirussykdom.

Jeg ser på dette som et angrep mot menneskeheten.