Høringssvar fra Trude Kjærnes

Dato: 11.08.2020

Jeg er sterkt i mot klinisk utprøvning og utlevering medisiner på mennesker. Årsaken sier seg selv, og for å ikke komme med fornærmelser, står svaret for seg! Med hilsen Trude Kjærnes