Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 455155

Dato: 05.08.2020

NEI, dette skal vi ikke ha noe av. Dette er lover vi i dag trenger skjerpelser av, og strenge straffer for de som prøver lette/myke opp lovverket på området. Folk skjønner nemlig formålet.