Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 807152

Dato: 10.08.2020

Vil ikke aksepetere dette!