Høringssvar fra Asbjørg Myhre

Dato: 18.08.2020

Nå vil Erna Solberg, Bill Gates og WHO at vi skal ha genmodifiserte vaksiner. De vil endre på våre gener. Det er uhyrlig. Nesten ikke til å fatte.
Vil de ha sjelløse mennesker som godtar deres satanistiske plan om New World Order, en global verdensorden som landssvikeren Erna og hennes landssvikerregjering arbeider for?
Vil de endre på våre gener slik at vi mister vår kontakt med bevisstheter i høyere frekvenser? Slik ar vi mister vår evne til å kommunisere via våre intuitive evner, som gjør oss i stand til å skjelne mellom det som er ondt og det som er godt?
Vi mennesker er åndelige vesener med evner som langt overgår det som vi tror er mulig. Vi er i slekt med åndsvesener på et mye høyere bevissthetsnivå enn det nivået våre kropper er på. Vi kan kommunisere spirituelt gjennom energier som vi mottar, og som vi kan oppfatte intuitivt.
Vi har evne til kjærlighet. Den høyeste energien i universet. Denne energien kaller noen Gud. En uendelig kjærlighet uten betingelser. Vi mennesker har denne evnen, vi kan komme i kontakt med denne energien. Vi har denne energien i vår sjel, det som uttrykker vår åndelighet.
Men satanistene vil frata oss den forbindelseslinjen. De vil manipulere med våre gener slik at vi blir sjelløse vesener i satanistenes tjeneste. Det er harde ord, men det er faktum.
NWO er satanisme. Det er en ideologi som har utkrystallisert seg gjennom tusenvis av år, og som har fått sin endelige form i FNs Agenda 21/30. 2030 er det året disse satanistene har satt som frist for gjennomføringen av sin agenda. Derfor hastesak om den falske klimakollapsen og CO2-reduksjon som vi etter regjeringens planer skal betale enorme summer for.
Derfor kommer pandemien. Alt er planlagt. Og vaksinen som skal redde oss.
Menneskene har muligheter som langt overstiger de vi tror vi har. Og som vi har blitt lært opp til å tro.
Vi er under innflytelse av sataniske krefter. Disse krefrene vil holde oss nede i frykt og angst, og de vil få oss ril å tro at de kan redde oss med vaksiner. Genmodifiserte vaksiner. Det er onde mennesker vi har å gjøre med.
Coronapandemien er falsk flagg. Coronaviruset ble skapt i et laboratorium i Wuhan i Kina, og det kinesiske kommunistpartiet var i møter med lederen for WHO, Verdens helseorganisasjon om videre strategi. Alt dette kan dokumenteres.
WHO erklærte 11.3.2020 at virusutbruddet er en pandemi.
– Vi er dypt bekymret, både over den alarmerende spredningen og alvorlighetsgraden, og over passivitetsnivået. Vi har derfor kommet til den konklusjonen at covid-19 kan karakteriseres som en pandemi, sa WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.
På verdensbasis var koronaviruset onsdag påvist hos omkring 118 000 mennesker. Over 4200 dødsfall er forårsaket av viruset, som er blitt påvist i til sammen 114 land (Forskning.no).
Resten av historien kjenner vi. Nå gjør regjering og myndighetspersoner, godt hjulpet av fake MSM alt de kan for å holde oss nede i frykt.
Frykt er verre enn coronasmitte.
Folk skal holdes nede i frykt. Det er satanistenes strategi. De vil ha en redd og underkuet befolkning. En befolkning som villig tar imot deres redning, WHO, Bill Gates og Erna Solbergs vaksine. Som er GMO, genmodifisering av mennesker. Våre gener skal endres. Vi skal bli deres slaver.
Frykten de sprer er mye verre enn smitte.
Det er ikke farligere å bli smittet av denne influensaen enn av andre typer influensa. Og det finnes medisin som kurerer så å si hundre prosent, hydroksyklorokin (HCQ) og sink.
Men noen dør av andre årsaker. De får likevel merkelappen døde av covid-19 hvis det er mistanke om smitte. Slik holdes løgnene ved like med svindel.
Amerikas frontlinje leger har fått mye oppmerksomhet. De holdt en konferanse der de snakket om kuren mot covid-19. Men de ble sensurert.
På dette nettstedet (se lenke) kan kan vi se videoer av pressekonferanene som de holdt, og vi får hele historien om coverup av en tidlig kur mot covid-19 og sensur av alle som snakker om denne kuren.
Dette er en forbrytelse. Det er overlagt drap, nå må disse få sin straff. Også alle på stortinget, alle leger og myndighetspersoner som tildekker og sensurerer kunnskap om covid-19-kuren. De har mange liv på samvittigheten.
America's Frontline Doctors er en gruppe leger som har jobbet i frontlinjen med COVID-19 pasienter, og behandlet dem med stor suksess.
Det er på ingen måte nødvendig med en vaksine mot covid-19. Det finnes en kur uten bivirkninger. Den er billig og den er basert på naturlige virkestoffer. Dødsfall som har skjedd uten at pasienten har fått medisin må anses som mord. Satanistene har mange liv på samvittigheten.
Jeg er sterkt imot at onde mennesker skal få lov til å tukle med våre gener. Jeg er sterkt imot at de skal fortsette med forskning og utprøving av genmodifisering av mennesker.
Lenken fikk jeg ikke med. Men den finnes her: COVID-19: The Coverup, The Cure, and Key Evidence. 7. august 2020.